Corona – Covid-19

Steunmaatregelen Corona COVID-19

De coronacrisis zorgt voor veel onrust bij bedrijven. Mogelijk ondervind je ook de nodige hinder.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we een handig overzicht gemaakt dat je informeert over mogelijke steunmaatregelen die voor jouw onderneming van toepassing zijn. Via de link in de laatste kolom kan je rechtstreeks doorklikken naar de bevoegde instantie waar je deze steunmaatregelen effectief kunt aanvragen.

We verzoeken je daarom deze procedures stipt te volgen.  Probeer het zoveel mogelijk zelf!   Dit zal de aanvraagprocedure versnellen, waardoor je sneller gebruik kan maken van de steunmaatregelen. Indien het echter niet lukt kunnen wij assistentie verlenen.

Belangrijke websites en telefoonnummers

Deze websites en telefoonnummers kunnen van pas komen als je vragen hebt over jouw specifieke situatie. Deze worden constant geüpdatet.

Bezoek de website van Vlaio

Bezoek de website van Voka

Telefoonnummer Federale overheidsdienst: 0800 14 689

Telefoonnummer Unizo: 0800 20 750

Telefoonnummer Vlaio: 0800 20 555

 

Steunmaatregel Waarom Voor wie Waar aanvragen
Hinderpremie Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels compenseren. Vennootschappen en eenmanszaken Laat je email-adres achter op: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
Overbruggingsrecht Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening dienen aan te gaan en over onvoldoende waarborgen beschikken om een bancair of niet-bancair overbruggingskrediet (lening) te bekomen.. Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten Uw sociaal verzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
Sociale bijdragen Alle zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. Ook vermindering & vrijstelling van sociale bijdragen behoren tot de mogelijkheid. Alle zelfstandigen Uw sociaal verzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
Afbetalingsplannen Voor alles wat betreft de bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen & diverse leveranciers. Vennootschappen en eenmanszaken Bij desbetreffende schuldeiser
Personeel De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken. Arbeiders en bedienden Bij uw sociaal secretariaat
Kredieten (crisiswaarborg) Ondernemingen kunnen nu bovenop de reeds bestaande waarborgregeling ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en dat tot maximaal 12 maanden (voorheen slechts tot 3 maanden). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgmogelijkheden voor investeringskredieten en werkkapitaal. Vennootschappen en eenmanszaken Uw bankier

Meer info over waarborgregeling:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel fiscale maatregelen BTW
– maandaangifte februari 2020 -> verlengd tot 20/05/2020
– maandaangifte maart 2020 -> verlengd tot 20/06/2020
– kwartaal 1/2020 -> verlengd tot 20/06/2020

Bedrijfsvoorheffing:
– maandaangifte februari 2020 -> verlengd tot 13/05/2020
– maandaangifte maart 2020 -> verlengd tot 15/06/2020
– kwartaal 1/2020 -> verlengd tot 15/06/2020

Iedereen Automatisch uitstel
Uitstel woningkrediet De Belgische banken staan toe dat hypotheeknemers kosteloos hun kapitaalgedeete van hun woonkrediet later kunnen aflossen als ze betaalproblemen ondervinden. Iedereen Uw bankier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *